צוות לנד רובר
ניסים שאול
מנהל מוסך
03-9213588
עדי בוטה
מנהלת שירות
054-8020751
אביגד מעטוף
יועץ שירות
054-8020761
אבו סמי נאטור
יועץ שירות
054-8020752
סטלה מושאילוב
מתאמת שירות
03-9213588
עמית אזולאי
מתאמת שירות
03-9213584
סרגי
מנהל עבודה
03-9213588