*מבצע קיץ - פרטים מטה*
מבצעים
בדיקה ויזואלית היקפית
עריכת מבחן רישוי
שינוע הרכב